محل تبلیغات شما

باید این جمعه بیایـد، باید!  

 ما دگر خسته شدیم از"شاید"!


مــاهِ بی مهر که پنهان است او

 از دل ابـــــر برآید، بایــد!!


تیــــرگی را ز میان بردارد

پرده را از رخ خود بگشاید


یار اگر رســــم وفا می داند

باید این جمعه رخش بنماید!


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی